Windpark Krammer

Windpark Krammer

Van begin van 2017 tot maart 2018 is Combi Support nauw betrokken geweest bij de bouw van Wind Park Krammer in Bruinisse. Het windpark zal bestaan uit 34 windturbines met een totaal vermogen van 102 megawatt. Het is de planning dat het park medio 2019 operationeel zal zijn.
Combi Support verzorgde project ondersteuning op HSE gebied.

Kijk voor meer informatie op de site van Windpark Krammer: www.windparkkrammer.nl/